Co je AKS ČR? Jak probíhá?

Autorem a správcem korespondenčního semináře je Astronomický klub Bratislava. Ve školním roce 2015/2016 probíhá jeho 11. ročník na Slovensku. V České republice organizujeme tento seminář druhý rok.

AKS ČR (Astronomický korespondenční seminář v České republice) sestává z pěti sérií řešených během jednoho školního roku. Na řešení úloh mají řešitelé spravidla 5 týdnů. Seminář je rozdělen do 3 kategorií podle třídy, kterou účastníci navštěvují. Je možné ho řešit jako jednotlivec, resp. jako dvojice.

Také si přečtěte:

Astronomický klub Bratislava (AKB) připravil pro žáky a studenty možnost zapojit se do Astronomického korespondenčního semináře.

Hlavní náplní semináře ve Slovenské republice je příprava řešitelů na astronomickou soutěž Co víš o hvězdách?, kterou každoročně organizuje Slovenská ústřední hvězdárna v Hurbanovu, jakož i zdokonalování poznatků z astronomie. Řešitelé v České republice dostávají stejné úkoly jako řešitelé ze Slovenska. Proto je zde možnost porovnat si vědomosti mezi řešiteli ze Slovenska a z Česka.

Hlavním koordinátorom semináře je Bc. Peter Kráčalík, předseda Astronomického klubu Bratislava.

 

Rozdělení

Korespondenční seminář sestává z 5 sérií a obsahuje:

Do semináře se mohou zapojit všichni žáci od 5. ročníku základních škol a všichni studenti středních škol a gymnázií. 

Seminář je rozdělen do 3 kategorií po vzoru slovenské verze semináře:

  1. kategorie - žáci základních škol 5. – 6. ročník a 1. ročník 8-letého gymnázia
  2. kategorie - žáci základních škol 7. – 9. ročník a 2. – 4. ročník 8-letého gymnázia, 1. – 2. ročník 6-letého gymnázia
  3. kategorie - žáci středních škol a 4-letých gymnázií, 5. – 8. ročník 8-letého gymnázia a 3. – 6. ročník 6-letého gymnázia

Zájemci mají možnost se zapojit do kategorie, která přísluší ročníku, který navštěvují, příp. i do vyšší kategorie.

Zapojení se do semináře

Žáci a studenti se mohou zapojit buď jako jednotlivci nebo jako dvojice.

Registrační poplatek pro jednotlivce nebo dvojici je 220 korun.

Zaregistrovat se do internetové formy semináře můžete přímo na této stránce, bližší informace naleznete v části Domů.

 

Řešitelé, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii, získají od nás diplomy a věcné ceny.