Organizátor korespondenčního semináře

Astronomický klub Bratislava

Organizátorem Astronomického korespondenčního semináře je Astronomický klub Bratislava.

On-line verze byla vytvořena jako bakalářská práce studenta 3. ročníku bakalářského stupně Romana Rišku na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky – Katedře Základů a vyučování informatiky (KZVI), Univerzity Komenského v Bratislavě.

 

Organizátoři

Zadavateli úkolů jsou vedoucí Astronomického klubu Bratislava, kteří mají bohaté zkušenosti se soutěží Co víš o hvězdách?, buď jako řešitelé, nebo jako porotci. Spolu s nimi spolupracují při zadávání úkolů i další odborníci na danou problematiku.

 

Bc. Peter Kráčalík

Peter Kráčalík

Předseda Astronomického klubu Bratislava, člen Slovenské astronomické společnosti při Slovenské akademii věd. V minulosti byl porotcem soutěže "Co víš o hvězdách?" v krajském a celostátním kole a člen národního koordinačního týmu Mezinárodního roku astronomie 2009. Kromě jiných aktivit se zúčastnil měření během zatmění Slunce na observatoři na Lomnickém štítu a na několika seminářích Astronomického ústavu SAV. V roce 2015 byl členem Expedice za úplným zatměním Slunce na Faerských ostrovech.

Je hlavním koordinátorem semináře, stará se o jeho bezproblémový chod, materiální a organizační zabezpečení a komunikaci se školami. Také je zadavatelem a opravovatelem úkolů kosmonautiky.

   

Andrej Kancko

 

Student třetího ročníku na státním gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci. Astronomii se věnuje od prvního stupně základní školy. Každoročně se zapojuje do soutěží s astronomickou tematikou. Je finalistou československé soutěže Expedice Mars 2013 v belgickém Euro Space Center a stálým účastníkům soutěže "Co víš o hvězdách?". Jeho momentálním cílem je kvalifikovat se na nejbližší Mezinárodní olympiádu z Astronomie a Astrofyziky (IOAA) v červenci 2016 v Indii.

V Astronomickém korespondenčním semináři je zadavatelem a opravovatelem příkladů v 1. a 2. kategorii.

   

Miroslav Gašpárek

Miroslav Gasparek

Absolvent soukromého bilingválního gymnazia v Žilině a student prvního ročníku Biomedicínského inženírství na Imperial College London. Je několikanásobným vítězem celostátního kola souteže "Co víš o hvězdách?" a celostátního kola Astronomické olympiády, ve které od tohoto školního roku působí i jako zadavatel příkladů. Během středoškolského studia se pětkrát zúčastnil Mezinárodní olympiády z astronomie a astrofyziky (IOAA), čímž se stal účastníkem s nejvyšším počtem účastí v historii této soutěže. Během pěti let se mu podařilo získat všechna možná ocenění (od účastnického certifikátu až po zlatou medaili), naposledy stříbrnou medaili z IOAA 2015 v Indonésii. Letos také reprezentoval Slovensko na Mezinárodním turnaji mladých fyziků (IYPT) v Thajsku, kde se slovenské reprezentaci podařilo získat stříbrnou medaili a na Mezinárodní fyzikální olympiádě (IPhO) v Indii, kde se mu podařilo vybojovat čestné uznání.

V Astronomickém korespondenčním semináři je zadavatelem a opravovatelem příkladů v 3. kategorii a bonusového příkladu.

   

Mgr. Matúš Kocka

Matúš Kocka

Absolvent astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně, kde v současnosti studuje jako doktorand. Věnuje se pozůstatkům po supernovách. Při studiu pracoval na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově ve skupině Astrofyziky vysokých energií. Spolu s kolegy se mu podařilo pozorovat záblesk záření gama (GRB), o čem jste se mohli dočíst i v časopise Kozmos. Tři měsíce působil v Kalifornii (USA), kde pracoval v California Institute of Technology (Caltech) na vývoji vesmírné sondy. Byl juniorským vědeckým pracovníkem na projektech ESA (GAIA, Integral, ...). Výrazně spolupracuje v rámci Slovenské organizace pro vesmírné aktivity, jejímž je členem, při vypouštění stratosferických balónů.

V Astronomickém korespondenčním semináři je zadavatelem a opravovatelem všeobecného rozhledu.

   

Mgr. Mária Šedivá, PhD.

 Mária Šedivá

Místopředsedkyně Astronomického klubu Bratislava, vedoucí astronomického kroužku v Bratislavě. Je bývalá účastnice a také krajská porotkyně soutěže "Co víš o hvězdách?" a vedoucí astronomického kroužku v Trenčíně. Zúčastnila se mnoha astronomických táborů, soustředění a Sjezdu mladých astronomů Slovenska ať už jako účastnice nebo později jako vedoucí. Zúčastnila se taky několika seminářů uspořádaných Astronomických ústavem SAV.

V Astronomickém korespondenčním semináři je zadávatelkou a opravovatelkou slepé mapy a úkolů grafického určování.

   

Mgr. Stanislav Šišulák, PhD.

Stanislav Šišulák

Absolvent doktorandského studia v Oddělení dějin věd a techniky Historického ústavu Slovenské akademie věd. Oblastí jeho zájmu jsou dějiny astronomie a kosmologie. V nich se specializuje na období raného novověku (zejména 17. století), o kterém také přednáší a publikuje. Spolupracuje se Slovenskou ustřední hvězdárnou v Hurbanovu na přípravě vědomostné soutěže "Co víš o hvězdách?". Je členem Slovenské společnosti pro dějiny věd a techniky při SAV a také předsedou Sekce historie astronomie Slovenské astronomické společnosti při SAV.

V Astronomickém korespondenčním semináři je zadavatelem a opravovatelem úkolů historického testu.

 


Kontakt:

V případě potřeby nás můžete kontaktovat: