Doporučené studijní materiály

Vzhledem k tomu, že úkoly zadávany v astronomickém semináři nepatří mezi standardní učivo na školách, ale tyto typy úloh se pravděpodobně řeší v astronomických kroužcích, doporučujeme pro samostudium například i následující literaturu nebo zdroje:

Příklady

Všeobecný rozhled, grafické určování, slepá mapa a jiné

Historický test

Základní literatura

Doplnková literatura

Internet:

Řešení semináře nepředpokládá, že řešitelé budou vědět všechny informace (zejména kosmonautika a historický test), ale předpokládá se také vyhledávání informací na internetu. Proto i zadání některých příkladů mají v sobě zakomponováno vyhledávání různých konstant (např. vzdálenost Slunce-Mars a pod.) na internetu.